The $ 50 wearable sensor platform

At ZP we know that wearable biosensors are part of the future, so we are focused upon a platform for our customers and clients that accelerate them to the market

Ние во ZP знаеме дека носливите биосензори се дел од иднината, затоа ние сме фокусурани на платформа за нашите купци и клиенти кои ќе го забрзаат нивната појава на пазарите.