ZP just made an alcohol sensor

Zimmer and Peacock have the world

largest range of electrochemical biosensors and now the range includes an alcohol/ethanol.

 

ZP што туку направи алкохолен сензор

Zimmer&Peacock  го имаат светски најголемиот ранг на електрохемиски биосензори и сега во рангот е вклучен и алкохол/етанол сензорот.